«Համերաշխություն» հիմնադրամ

«Համերաշխություն» կրթական և հետազոտական հիմնադրամը «Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնած, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը հետամուտ է լինում սոցիալական, գիտական, կրթական և այլ հանրօգուտ նպատակների իրականացմանը:

Հիմնադրամի առօրյան

Հոդվածներ և նորություններ

Քաղաքական դպրոցի առօրեան. դասընթացներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ

Արդեն երեք ամիս ընթանում են «Համերաշխություն» կրթահետազոտական հիմնադրամի կողմից մեկնարկած Քաղաքական դպրոցի դասընթացները, որտեղ ուսանում են 18-25 տարեկան ավելի քան 20 ուսանողներ։ Ֆիլմում Քաղաքական դպրոցի առօրեայի, կրթական գործընթացի, խմբային աշխատանքների և միմյանց...

read more