Դաս առաջին․ «Տնտեսական աճի տեսությունների էվոլյուցիա․ մերկանտիլիզմ, դասական քաղտնտեսություն, նեոդասականություն»։
Դասախոս՝ Արկադի Կարապետյան