«Քաղաքական գաղափարախոսություններ» առարկայի շրջանակներում Դպրոցի ուսանողներն այսօր ուսումնասիրում են սոցիալ-դեմոկրատիան, դրա գաղափարական հիմքերն ու սկզբունքները։
Դասախոս` Էդգար Վարդանյան: