Արդեն երեք ամիս ընթանում են «Համերաշխություն» կրթահետազոտական հիմնադրամի կողմից մեկնարկած Քաղաքական դպրոցի երկրորդ հոսքի դասընթացները, որտեղ ուսանում են ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր անձինք։
Ֆիլմում Քաղաքական դպրոցի երկրորդ հոսքի առօրեայի, կրթական գործընթացի, խմբային աշխատանքների և միմյանց մասին են խոսում Դպրոցի ուսանողները: