TOT դասընթացի արդյունքում ուսանողները ստանալու են Քաղաքական դպրոցում ստացած իրենց գիտելիքներն ուրիշներին փոխանցելու հմտություններ։