Վերջին լեկցիան՝ «Հանրային խոսքի ներկայացումներ․ պրակտիկ աշխատանք» թեմայով, զուգորդվեց առաջադրանքներով, խմբային աշխատանքներով և դրանց արդյունքների ներկայացմամբ։
Դասախոս՝ Քրիստինե Ասատրյան