Ընդունելության արդյունքներով Դպրոց ընդունված ուսանողները առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում կստանան համապարփակ գիտելիքներ քաղաքական գաղափարախոսությունների, քաղտնտեսության, հանրային խոսքի, մեդիագրագիտության, անկախության տեսության, քաղաքական գաղափարախոսությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պատմության, կարևորագույն հանրային և իրավաքաղաքական գործընթացների մասին։